OPŁATA WPISOWA

Od dnia 1 stycznia 2024 roku w Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin obowiązuje jednorazowa opłata wpisowa dla zawodników deklarujących chęć dołączenia do klubu. Jej wysokość ustalona została na poziomie 150 złotych.

Wniesienie opłaty wpisowej powinno mieć miejsce tuż po przesłaniu formularza zgłoszeniowego potwierdzającego deklarację dołączenia do Akademii. Po weryfikacji wpłynięcia niniejszej należności każdy z nowych adeptów otrzymuje klubowy komplet treningowy.

Tytuł:
Imię i nazwisko – rocznik – wpisowe
Nr rachunku:
83 1750 0012 0000 0000 3547 5777
Nazwa odbiorcy:
Akademia Piłkarska Bronowice Lublin

Zgodnie z ustaleniami wszelkie płatności na rzecz Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin dokonywane są za pośrednictwem wskazanego numeru rachunku bankowego.

image

OPŁATA ZA TRENINGI

Według ustaleń Zarządu Klubu od dnia 01.01.2024 r. obowiązująca zawodników Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin opłata za treningi ustalona została na poziomie 200 złotych za każdy miesiąc przynależności do organizacji. W przypadku rodzeństwa trenującego w Klubie wysokość należności za drugie dziecko wynosi 100 złotych miesięcznie.

Prosimy o terminowe regulowanie opłaty zgodnie z wytycznymi klubu mówiącymi o wpłatach do 15-ego dnia każdego miesiąca. Brak uczestnictwa w zajęciach treningowych w danym miesiącu nie zwalnia z obowiązku uiszczania należności.


Tytuł:
Imię i nazwisko – rocznik – opłacany miesiąc
Nr rachunku:
83 1750 0012 0000 0000 3547 5777
Nazwa odbiorcy:
Akademia Piłkarska Bronowice Lublin

Zgodnie z ustaleniami wszelkie płatności na rzecz Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin dokonywane są za pośrednictwem wskazanego numeru rachunku bankowego.

UBEZPIECZENIE ZAWODNIKÓW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zgodnie z ustaleniami Klubu oraz ustawą o sporcie jest obowiązkowe! Tym samym informujemy o przyjęciu nowej oferty firmy Compensa, która obowiązywać będzie od 1.10.2023 r. do 30.09.2024 r. Jednorazowa składka ubezpieczeniowa w zakresie NNW na sezon 2023/2024 wynosi 41 złotych.

Zaniechanie obowiązku wniesienia należności skutkować będzie zawieszeniem zawodnika w treningach oraz rozgrywkach ligowych. Dołączających do Klubu w trakcie sezonu obowiązuje stawka zgodnie z ilością pozostałych miesięcy do końca polisy.

Tytuł:
Imię i nazwisko – ubezpieczenie
Nr rachunku:
71 1600 1462 1081 7018 3000 0001
Nazwa odbiorcy:
Akademia Piłkarska Bronowice Lublin

Zgodnie z ustaleniami wszelkie płatności na rzecz Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin dokonywane są za pośrednictwem wskazanego numeru rachunku bankowego.