• Boisko i sala przy:

             Zespół Szkół Budowlanych w Lublinie

             ul. Słowicza 3

             20-336 Lublin

             https://www.zsb.lublin.eu/

  • Boisko i sala przy:

             Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej im. Jana Pawła II

             ul. Hanki Ordonówny 4

             20-328 Lublin

             https://www.sosw.lublin.pl/

  • Sala przy:

             Szkoła Podstawowa nr 31 w Lublinie

             ul. Lotnicza 1

             20-322 Lublin

             https://www.sp31.lublin.eu/

  • Boisko przy:

             Szkoła Podstawowa nr 32 w Lublinie

             ul. Kazimierza Przerwy- Tetmajera 2

             20-326 Lublin

             https://sp32.lublin.eu/

  • Orlik i sala przy:

             Szkoła Podstawowa nr 33 w Lublinie

             ul. Pogodna 19

             20-337 Lublin

             https://sp33.lublin.eu/

  • Orlik i sala przy:

             Szkoła Podstawowa nr 52 w Lubinie

             ul. Władysława Jagiełły 11

             20-281 Lublin

             https://sp52lublin.edupage.org/