Staże i szkolenia

Za sukcesem każdej organizacja skrywa się kapitał ludzki. Aby osiągać zakładane cele, podnosić jakoś, a także dążyć do wysokiego poziomu realizowanego projektu należy inwestować w rozwój.

Tylko systematyczne i ciągłe podnoszenie kwalifikacji oraz zdobywanie doświadczenia jest w stanie zapewnić wymierne korzyści. Tym samym Akademia Piłkarska Bronowice Lublin finansuje ze środków budżetowych w całości lub partycypuje w finansowaniu szkoleń, stażów, materiałów szkoleniowych oraz kursów swojej kadry trenerskiej.

• Akademia Piłkarska Lach Poznań S.A. – staż (czerwiec 2016)
• Akademia Piłkarska Lech Poznań S.A. – szkolenie (wrzesień 2016)
• Lech Conference 2016 – konferencja (grudzień 2016)
• Lech Conference 2017 – konferencja (grudzień 2017)