Akademia Piłkarska Bronowice Lublin

Akademia Piłkarska Bronowice Lublin zarejestrowana został w czerwcu 2016 roku. Organizację formalnie powołano na podstawie wpisu do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublin. Za realizację projektu odpowiadają osoby związane z lubelską piłką nożną zarówno w obszarze organizacji, jak i szkolenia.

Akademia Piłkarska Bronowice Lublin podlega Zarządowi Stowarzyszenia, w którym funkcję decyzyjną i kontrolną w zakresie właściwego funkcjonowaniem sprawuje Prezes Zarządu Piotr Wójcik. Do jego obowiązków względem Akademii ponadto należy administracja i księgowość, zarządzanie majątkiem i finansami, aspekt wizerunkowo – promocyjny, a także reprezentowanie na zewnątrz i działanie w jej imieniu. Jest również odpowiedzialny za pracę w zakresie organizacyjno-sportowym. Posiadając kwalifikacje szkoleniowe Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz doświadczenie boiskowe na III ligowym szczeblu jego obszarem pracy jest również aspekt sportowy projektu, a do obowiązków należy także dbałość o właściwą jakość szkolenia, nadzorowanie pracy trenerów, budowa relacji i komunikacji z rodzicami oraz realizacja zadań związanych z przynależnością do Lubelskiego Związku Piłki Nożnej i udziałem w rozgrywkach.

Fundamentem pracy na wysokim poziomie oraz rozwoju jest zaangażowanie i terminowość zarówno na szczeblu osób zarządzających, jak i wśród trenerów. Akademię w zakresie szkolenia współtworzą wykwalifikowani szkoleniowcy z zakresu piłki nożnej, posiadający doświadczenie zdobyte podczas swojej przygody boiskowej oraz umiejętności pracy z najmłodszymi nabyte w innych organizacjach sportowych. Dla usprawnienia oraz wsparcia organizacji grup i komunikacji szkoleniowcy zobligowani są do powoływania kierowników drużyn.

Głównym obszarem działalności klubu jest prowadzenie szkolenia sportowego z zakresu piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Bronowice w mieście Lublinie. Oprócz zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do aktywnego uprawiania sportu dodatkowym celem realizowanego projektu jest promowanie i rozwijanie kultury fizycznej oraz animacja czasu wolnego najmłodszych mieszkańców w tej części miasta.

Akademia Piłkarska Bronowice Lublin prowadzi szkolenie sportowe w ramach regularnych treningów piłki nożnej. Ponadto w zakresie naszych obowiązków znajduje się również organizacja zawodów i turniejów piłkarskich zarówno o charakterze ligowym, jak i towarzyskim. Adepci Akademii mają także możliwość korzystania z oferty obozów oraz półkolonii sportowych planowanych i przygotowywanych przez sztab trenerski. Integralną częścią szkolenia jest adaptowanie do zajęć stricte sportowych elementów edukacyjno-wychowawczych.

Dla podniesienia atrakcyjności działalności Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin młodzi piłkarze z Bronowic uczestniczą w różnych wydarzeniach sportowych odbywających się w Lublinie. Ponadto klub jest organizatorem inicjatyw o charakterze rekreacyjno-integracyjnym.

Akademia Piłkarska Bronowice Lublin zakłada prowadzenie szkolenia piłkarskiego chłopców i dziewczynek w wieku od 4 do 13 lat. Skierowane jest ono do mieszkańców dzielnicy Bronowice oraz przyległych do niej dzielnic miasta Lublina. Po ukończeniu 13 roku życia zainteresowani zawodnicy przekazywani będą do większego klubu partnerskiego, aby kontynuować kolejny etap szkolenia. W każdej kategorii wiekowej nabór do Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin prowadzony jest przez cały rok. Warunkiem przyjęcia nie są umiejętności piłkarskie, a chęć uczestnictwa i zaangażowanie w zajęcia treningowe.

Bronowice to jedna ze starszych i większych dzielnic Lublina, której formą zamieszkania w dużej mierze są blokowiska pozbawione przestrzeni do aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży. Na terenie dzielnicy nie jest prowadzona żadna działalność szkoleniowo-sportowa przez inne organizacje, z którą w szczególności młodzi mieszkańcy mogliby w jakikolwiek sposób utożsamiać się czy identyfikować. Ponadto w obrębie tylko tej części miasta zlokalizowane zostało kilka Szkół Podstawowych i instytucji Przedszkolnych, co stanowi potencjał rozwoju organizacji. Plusem lokalizacji dla rodziców adeptów Akademii jest stosunkowo krótki czas jaki muszą poświęcić na dotarcie lub powrót z zajęć.

Funkcja marketingowa, czyli jedna z trzech podstawowych funkcji realizowanych przez klub dotyczy organizacji sportowej, która zarządzana w odpowiedni sposób, kreuje kulturę organizacji, skupia się wokół wartości symbolizowanych przez markę i komunikuje się z otoczeniem rynkowym. Celem takiego zarządzania jest przyciągnięcie widzów, zdobywanie finansowania i angażowanie do współpracy przedsiębiorstw rynkowych. Zadaniem funkcji marketingowej jest rozwijanie relacji z rynkiem tak, aby ta współpraca przynosiła wymierne korzyści i umożliwiała stały rozwój klubu.

Drugą z realizowanych przez klub funkcji jest CSR, czyli społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Podstawą strategii budowania relacji z grupą są programy skierowane do lokalnej społeczności. Najczęściej spotykanymi rodzajami aktywności wobec społeczności funkcjonującej wokół klubu są programy wychowawczo-edukacyjne dla dzieci i młodzieży, walka z patologiami społecznymi, społecznym wykluczeniem, rasizmem, polepszanie sytuacji osób niepełnosprawnych, działalność charytatywna oraz promowanie wartości, jakie niesie sport: tolerancja, poprawa stanu zdrowia, rozwój umiejętności. Działania klubów piłkarskich skierowane do otaczającej je społeczności mają również na celu budowanie środowiska sympatyków. Budowanie społeczności sympatyków klubu i ich lojalności już od najmłodszych lat jest niewątpliwie istotne z perspektywy przyszłości organizacji.

Funkcja finansowa klubu ma za zadanie tworzenie budżetu organizacji. Osiąganie określonych środków finansowych jest niezbędne w celu zabezpieczenia bieżącej działalności, tworzeniu i wdrażaniu nowych projektów, a także realizacji planów rozwoju.

Celem klubu jest wielopłaszczyznowy rozwój zarówno w zakresie podnoszenia jakości szkolenia piłkarskiego, jak i budowy silnej oraz stabilnej finansowo organizacji. Pragniemy stworzyć rozpoznawalną markę, która przede wszystkim w aspekcie sportowym będzie liczącym się podmiotem w naszym mieście. Istotnym elementem w procesie rozwoju klubu będzie budowanie właściwych relacji, systematyczne doskonalenie oraz wymiana doświadczeń. Wierzymy, że organizacja pokroju Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin skupiając się na rzetelnej pracy w zakresie podstawowego szkolenia piłkarskiego usytuowanego u podstaw piramidy szkoleniowej jest w stanie wytworzyć potencjał, aby w każdym sezonie rocznik opuszczający klub był gotowy podejmować kolejne wyzwania w następnych etapach przygody z piłką nożną.