Klasy profilowane

Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin w ramach realizacji Strategii rozwoju sportu i rekreacji w Lublinie we współpracy ze szkołami, klubami oraz związkami sportowymi przed kilkoma laty rozpoczął proces tworzenia klas profilowanych. Ich celem jest zapewnienie uczniom uzdolnionym sportowo szkolenia na wysokim poziomie na każdym etapie nauczania.

Od stycznia 2018 roku Akademia Piłkarska Bronowice Lublin jest organizacją prowadzącą szkolenie z zakresu piłki nożnej klasy profilowanej (klasa V) w Szkole Podstawowej Nr 52 w Lublinie. Uczniowie poza obowiązkowym tygodniowym wymiarem zajęć wychowania fizycznego dodatkowo realizują 6 godzin lekcyjnych zajęć specjalistycznych w tygodniu.