Szkoły Partnerskie

Współpraca z lokalnymi instytucjami oświatowymi ma za zadanie dążyć do osiągania wspólnych celów z zakresu działania na rzecz rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży. Głównymi założeniami współdziałania jest systematyczne podnoszenie efektywności nauczania i szkolenia sportowego, a także realizacja projektów promocyjnych w środowisku lokalnym Partnerów ukierunkowanych na propagowanie rozwoju fizycznego i intelektualnego uczniów.

Bezpłatne zajęcia sportowe w ramach autorskich projektów, współpraca trenerów klubu z reprezentacjami szkoły czy organizacja wydarzeń sportowych dla uczniów to tylko kilka wybranych punktów, które zawarte zostały w ramach realizacji działań partnerskich.