Piłkarska Zima na Bronowicach

Zimowe półkolonie Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin to propozycja spędzenia czasu wolnego związanego z przerwą międzysemestralną dla naszych młodych piłkarzy! W trakcie trwania turnusu realizowane będą założenia szkoleniowe przygotowane przez kadrę trenerską, a także zajęcia o charakterze integracyjnym. Piłkarska Zima na Bronowicach ma na celu animację wspólnego aktywnego wypoczynku w okresie ferii zimowych, a także zabawę i rozrywkę w przyjaznej atmosferze naszego klubu. Szczegółowy program półkolonii dostępny będzie podczas wkrótce planowanego spotkania organizacyjnego.

 

Półkolonie zaplanowane zostały w terminie 29 stycznia – 02 lutego 2018 roku w godz. 7.45-16.15. W przypadku dużego zainteresowania i konieczności utworzenia więcej niż dwóch grup półkolonijnych dodatkowy turnus odbędzie 05 – 09 lutego 2018 roku w godz. 7.45-16.15.

Bazą organizowanych półkolonii Piłkarska Zima na Bronowicach będzie Środowiskowy Hufiec Pracy mieszczący się przy ul. Łabędziej 15 w Lublinie. Do dyspozycji klubu zadysponowana zostanie świetlica, która stanowić będzie miejsce początku i końca każdego dnia, posiłków czy ewentualnych dodatkowych zajęć edukacyjnych. Zajęcia sportowe zaplanowane w trakcie trwania półkolonii odbywać się będą na hali i basenie Centrum Sportowo – Rekreacyjnego „Łabędzia” przy ul. Łabędziej 4.

Oferta półkolonii skierowana jest do wszystkich grup Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin. Wniesienie opłaty na poczet zaliczki w terminie nie przekraczającym 31 grudnia 2017 roku jest równoznaczne z zapisem i deklaracją udziału dziecka w półkoloniach piłkarskich. Całkowity koszt pięciodniowych półkolonii to 450 zł, który obejmuje zajęcia sportowe na hali i basenie, wyżywienie, ew. transport, opiekę trenerów, ubezpieczenie oraz dodatkowe płatne atrakcje. Wpłat dokonywać należy wg. poniżej zamieszczonego harmonogramu:

– 200zł do 31 grudnia 2017 (zaliczka)
– 250zł do 26 stycznia 2018

Wpłaty prosimy uiszczać za pośrednictwem rachunku bankowego Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin tj. 83 1750 0012 0000 0000 3547 5777 z dopiskiem „Imię i nazwisko – półkolonie piłkarskie”.