Opłata za treningi

Według ustaleń Zarządu Klubu obowiązująca zawodników Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin opłata za treningi ustalona została na poziomie 100 złotych za każdy miesiąc przynależności do organizacji. W przypadku rodzeństwa trenującego w Klubie wysokość należności za drugie dziecko wynosi 50 złotych miesięcznie.

Prosimy o terminowe regulowanie opłaty zgodnie z wytycznymi klubu mówiącymi o wpłatach do 15-ego dnia każdego miesiąca. Brak uczestnictwa w zajęciach treningowych w danym miesiącu nie zwalnia z obowiązku uiszczania należności.

Tytuł:
Imię i nazwisko – rocznik – opłacany miesiąc
Nr rachunku:
83 1750 0012 0000 0000 3547 5777
Nazwa odbiorcy:
Akademia Piłkarska Bronowice Lublin

Zgodnie z ustaleniami wszelkie płatności na rzecz Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin dokonywane są za pośrednictwem wskazanego numeru rachunku bankowego.

Ubezpieczenie zawodników

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zgodnie z ustaleniami Klubu oraz ustawą o sporcie jest obowiązkowe! Tym samym informujemy o przyjęciu nowej oferty firmy Compensa, która obowiązywać będzie od 1.10.2018 do 30.09.2019. Jednorazowa składka ubezpieczeniowa w zakresie NNW na sezon 2018/2019 wynosi 42 złote.

Zaniechanie obowiązku wniesienia należności skutkować będzie zawieszeniem zawodnika w treningach oraz rozgrywkach ligowych. Dołączających do Klubu w trakcie sezonu obowiązuje stawka zgodnie z ilością pozostałych miesięcy do końca polisy.

Tytuł:
Imię i nazwisko – ubezpieczenie
Nr rachunku:
18 2490 1044 0000 4202 0022 2741
Nazwa odbiorcy:
Akademia Piłkarska Bronowice Lublin

Zgodnie z ustaleniami wszelkie płatności na rzecz Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin dokonywane są za pośrednictwem wskazanego numeru rachunku bankowego.