Misja Klubu

Realizując projekt Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin pragniemy dać szansę wielu młodym chłopcom i dziewczynkom postawienia na boisku pierwszych piłkarskich kroków.

Nasz wspólny cel to doskonalenie umiejętności piłkarskich w drodze do stawania się lepszym zawodnikiem. Zadaniem Akademii jest również kształtowanie charakteru młodych piłkarzy w oparciu o wartości takie jak szacunek, odpowiedzialność i sumienność, co z kolei da fundamentem do stawania się lepszym człowiekiem.