Aktualności

Profesjonalna baza treningowa wraz z przestrzenią przyjazną mieszkańcom Bronowic, czyli Centrum Aktywności Sportowej Bronowice projektem Akademii do Budżetu Obywatelskiego 2021!  Zagłosuj na nasze projekty D-98 oraz 0-44 w głosowaniu, które odbędzie się w terminie 15-28 października 2020r

Czego dotyczy projekt D-98?

Projekt jest drugim etapem działania zmierzającego do powstania Centrum Aktywności Sportowej Bronowice w ramach obiektu sportowego zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego przy ul. Słowicza 3 w Lublinie. Przedsięwzięcie docelowo ma za zadanie adaptację i rewitalizację przestrzeni pod utworzenie profesjonalnej bazy treningowej wraz z zewnętrznym kompleksem rekreacyjnym. Realizacja projektu poprawi warunki uprawiania sportu, a także zwiększy jego dostępność względem wszystkich grup społecznych w dzielnicy Bronowice. W ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 podjęta zostanie inwestycja instalacji sztucznego oświetlenia w obrębie głównego boiska piłkarskiego.

Czego dotyczy projekt 0-44?

Dostrzegając potencjał tkwiący w dzielnicy Bronowice oraz dzielnicach przyległych pragniemy realizować działania polegające na zwiększaniu dostępności społeczności lokalnej (w szczególności dzieci i młodzieży) do aktywnego uprawiania sportu. Organizacja szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej to aktywizacja najmłodszych, animacja i tworzenie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu w tej części miasta Lublina. Oprócz prowadzenia bezpłatnych zajęć stricte treningowych realizować będziemy formy szkolenia piłkarskiego w zakresie organizacji i koordynacji udziału uczestników zadania w meczach i turniejach towarzyskich. Projekt dedykowany będzie osobom indywidualnym, a także grupom skupionym w ramach lokalnych instytucji i placówek oświatowych.

Kto może zagłosować?

W głosowaniu na projekty do Budżetu Obywatelskiego 2021 mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy posiadający zameldowanie na pobyt stały w mieście Lublin. Ponadto po uprzednim wpisaniu do rejestru wyborców na podstawie właściwego oświadczenia swój głos mogą oddać też osoby bez lubelskiego meldunku. Uwaga! W głosowaniu mogą również uczestniczyć osoby małoletnie, w tym dzieci i młodzież. Regulamin BO 2021 nie przewiduje granicy wieku uprawniającej do oddania ważnego głosu.

Głosowanie, czyli jak i kiedy?

Tegoroczny termin głosowania zaplanowany został w dniach od 15-28 października 2020. Jedna osoba może zagłosować na wybrane 2 projekty dzielnicowe i 2 ogólnomiejskie. Swój głos można oddać poprzez osobiste złożenie karty do głosowania w wyznaczonych ku temu punktach, a także w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej www.obywatelski.lublin.eu. Zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego 2021 z jednego adresu e-mail można dokonać maksymalna pięciu rejestracji w celu zagłosowania.

Rodzice, zawodnicy, sympatycy klubu i mieszkańcy Bronowic liczymy na Wasze głosy dla projektów 0-44 i D-98!

Share