Aktualności

Letnia oferta Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin to propozycja spędzenia wakacyjnego czasu wolnego dla naszych piłkarzy! W trakcie trwania obu form wypoczynku realizowane będą założenia szkoleniowe przygotowane przez kadrę trenerską, a także zajęcia o charakterze integracyjnym. Obóz letni oraz półkolonie mają na celu animację wspólnego aktywnego wypoczynku w okresie wakacji, a także zabawę i rozrywkę w przyjaznej atmosferze naszego klubu.

Obóz letni Zwierzyniec 2020

Obóz letni zaplanowany został w terminie 10 lipca18 lipca 2020 roku. Bazę pobytową podczas wyjazdu stanowić będzie Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu. W zakresie infrastruktury sportowej na potrzeby treningowe zadysponowane zostanie boisko trawiaste, boisko typu orlik oraz boisko wielofunkcyjne, a także hala sportowa. Szczegółowy harmonogram wkrótce będzie do pobrania na stronie klubu. Więcej informacji o Zwierzyńcu dostępne jest na stronie www.zwierzyniec.info.pl.

Oferta obozu skierowana jest do grupy 2008/09, 2010, 2011, 2012 oraz 2013. Wniesienie opłaty na poczet I raty w terminie nie przekraczającym 31 marca 2020 roku 30 kwietnia 2020 roku będzie równoznaczne z zapisem i deklaracją udziału dziecka w obozie piłkarskim. Całkowity koszt dziewięciodniowego obozu to 1100 zł., który obejmie zakwaterowanie, wyżywienie, transport, obiekty sportowe, płatne atrakcje, opiekę trenerów oraz wodę w trakcie całego pobytu. Wpłat dokonywać należy wg poniżej zamieszczonego harmonogramu:

– 300 zł. do 31 marca 2020 30 kwietnia 2020 (I rata)
– 300 zł. do 31 maja 2020 (II rata)
– 500 zł. do 30 czerwca 2020 (III rata)

Wpłaty prosimy uiszczać za pośrednictwem rachunku bankowego Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin tj. 71 1600 1462 1081 7018 3000 0001 z dopiskiem „Imię i nazwisko – obóz letni”.

Półkolonie Piłkarskie Lato na Bronowicach

Półkolonie zaplanowane zostały jako dwa turnusy w terminach 2024 lipca 2020 roku oraz 2731 lipca 2020 roku w godz. 7.45-16.15. Bazą organizowanego Piłkarskiego Lata na Bronowicach będzie Hufiec Pracy mieszczący się przy ul. Łabędziej 15 w Lublinie. Na potrzeby klubu zadysponowane zostaną pomieszczenia, które stanowić będą miejsce początku i końca każdego dnia, posiłków czy ewentualnych dodatkowych zajęć edukacyjnych. Treningi sportowe zaplanowane w trakcie trwania półkolonii odbywać się będą na boisku trawiastym Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Słowiczej 3 oraz na basenie Centrum Sportowo – Rekreacyjnego „Łabędzia” przy ul. Łabędziej 4. Szczegółowy harmonogram wkrótce będzie do pobrania na stronie klubu.

Oferta półkolonii skierowana jest do wszystkich grup Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin. Wniesienie opłaty na poczet I raty w terminie nie przekraczającym 31 marca 2020 roku 30 kwietnia 2020 roku będzie równoznaczne z zapisem i deklaracją udziału dziecka w półkoloniach piłkarskich. W przypadku nie osiągnięcia liczby minimum uczestników dla każdego z turnusów zostaną one połączone w jeden. Całkowity koszt pięciodniowych półkolonii to 450 zł., który obejmuje organizację zajęć sportowych, wyżywienie, ew. transport, opiekę trenerów oraz dodatkowe płatne atrakcje. Wpłat dokonywać należy wg. poniżej zamieszczonego harmonogramu:

– 200 zł. do 31 marca 2020 30 kwietnia 2020 (I rata)
– 250 zł. do 30 maja 2020 (II rata)

Wpłaty prosimy uiszczać za pośrednictwem rachunku bankowego Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin tj. 71 1600 1462 1081 7018 3000 0001 z dopiskiem „Imię i nazwisko – półkolonie piłkarskie – turnus I lub II”.

Uwaga! Liczba miejsc w proponowanej ofercie zarówno dla obozu letniego, jak i półkolonii jest ograniczona.

Share