Aktualności

W miniony piątek podczas konferencji zorganizowanej w Hotelu Vanilla doszło do parafowania umowy współpracy Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin z Klubem Sportowym Lublinianka Sp. z o.o. Oficjalne porozumienie sfinalizowane zostało przez władze obu klubów. Swoje podpisy na umowie złożyli Arkadiusz Kozłowski i Piotr Wójcik oraz Krzysztof Gil. Podczas spotkania obecni byli trenerzy i zawodnicy, a także zaproszeni goście. Umowa zawarta została do 30 czerwca 2021 roku.

Przedstawiciele Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin oraz Klubu Sportowego Lublinianka Spółka z o.o. definiując w tożsamy sposób zamysł funkcjonowania klubu partnerskiego oraz relacji na linii dwóch organizacji sportowych zdecydowały o zawarciu stosownej ku temu umowy współpracy. Celem niniejszego porozumienia jest planowanie i podejmowanie wzajemnych działań finalnie dążąc do podnoszenia poziomu sportowego, a także rozwoju organizacyjnego obu klubów piłkarskich.

Dzisiejsze wydarzenie dla Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin to kolejny ważny krok w prowadzonej działalności sportowej. Na etapie projektowania klubu był on przez nas planowany jako naturalny element funkcjonowania organizacji o określonej strukturze i założeniach. Finalizacja rozmów nie była by możliwa bez wspólnej wizji i  rozumienia tego typu współpracy. W mojej ocenie już pierwsze rozmowy z przedstawicielami Klubu Sportowego Lublinianka, z Panem Prezesem Krzysztofem Gilem czy trenerami pozwalały wierzyć, iż zakończą się one powodzeniem. Myślę, że zdecydowanie możemy mówić o sukcesie nie tylko klubów będących stronami zawieranego porozumienia, ale też piłki nożnej na poziomie naszego miasta” – mówi Arkadiusz Kozłowski, Prezes Zarządu Akademia Piłkarska Bronowice Lublin.

Wielopłaszczyznowy plan współpracy oparty został na czterech głównych filarach. Pierwszym z nich jest aspekt szkolenia piłkarskiego adeptów, głównie w zakresie współrealizacji form treningowych oraz kontynuacji szkolenia względem zawodników opuszczających szkółkę z Bronowic. Równie istotnym elementem na etapie kształtowania obszaru współdziałania dla obu stron był ten związany z podnoszenie umiejętności kadry trenerskiej, w tym miejscu skupiając uwagę na wymianie doświadczeń poprzez współrealizację form treningowych, hospitacje merytoryczne trenerów koordynatorów oraz organizację wewnętrznych szkoleń i staży. W dalszej kolejności kluby planują współpracę pod kątem infrastruktury treningowej, mówiąc o ewentualnym wsparciu dotyczącym zadysponowania obiektów i jednostek. Kształtowanie wizerunku klubu jest ostatnim z aspektów, definiowanym przez kluby jako podejmowanie wzajemnych działań PR-owych, promujących działalność sportową obu organizacji.

„Zawarcie umowy współpracy z AP Bronowice jest dla naszego klubu kolejnym etapem rozwoju. Zapisy w niej zawarte dają m.in. perspektywę dalszego rozwoju i  kontynuowania kariery dla najlepszych wychowanków AP Bronowice. KS Lublinianka jako jeden z nielicznych klubów w Lublinie posiada pełne szkolenie od roczników naborowych, aż po seniorów występujących aktualnie w rozgrywkach IV ligi lubelskiej. Kilka lat żmudnej, tytanicznej pracy doprowadziło do tego, że nasi podopieczni występują z powodzeniem w najwyższych ligach wojewódzkich. Wzorowa praca szkoleniowa naszych trenerów przyczyniła się do zdobycia w dwóch ostatnich sezonach, mistrzostw województwa lubelskiego w kategoriach młodzików. Kadra trenerska KS Lublinianka, to połączenie rutyny z młodością. Zatrudniamy głównie trenerów z licencjami UEFA A oraz młodych ambitnych szkoleniowców, chcących się rozwijać pod okiem starszych kolegów po fachu. Cieszymy się z tego, że w ramach zawartej umowy współpracy, z naszych doświadczeń będą mogli skorzystać również młodzi, ambitni trenerzy naszego partnera tj. AP Bronowice. Biorąc pod uwagę zaangażowanie i pasję panów Arkadiusza Kozłowskiego i Piotra Wójcika, można być pewnym, że nie zepsujemy tego projektu. Jesteśmy poważnym partnerem i liczymy, że nasz wspólny projekt będzie zalążkiem do bliższej współpracy lubelskich klubów, w celu podniesienia poziomu lubelskiej piłki na wyższy poziom niż obecnie” – mówi Krzysztof Gil, Prezes Zarządu Klub Sportowy Lublinianka Sp. z o.o.

Zgodnie z planem po złożeniu podpisów przez władze klubów oraz symbolicznej wymianie klubowych koszulek w towarzystwie reprezentacji zawodników grup dziecięcych przyszedł czas na część wydarzenia dedykowaną zgromadzonym trenerom. Głos zabrali Koordynator szkolenia Krzysztof Gralewski oraz Trener Michał Kowalczyk mówiąc między innymi o aspektach autorskiego programu szkolenia klubu z Wieniawy, tym samym inicjując element szkoleń w ramach współpracy.

Share