Aktualności

W związku ze startem głosowania w Budżecie Obywatelskim 2020 informujemy, iż Akademia Piłkarska Bronowice Lublin zaniechała działań na rzecz zgłoszonego projektu „Centrum Aktywności Sportowej Bronowice – etap 2” oznaczonego w tegorocznej edycji symbolem O-14. Powodem podjęcia niniejszej decyzji jest brak akceptacji Zarządu Klubu dla zaleceń Biura Partycypacji Urzędu Miasta Lublin dotyczących zakresu elementów inwestycyjnych, które mogłyby zostać zrealizowane na tym etapie przedsięwzięcia.

Z tego miejsca pragniemy podkreślić, że zainicjowany przez Klub projekt Centrum Aktywności Sportowej Bronowice niezmiennie pozostaje w obszarze priorytetów działalności sportowej Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin. Jednocześnie zachęcamy do wsparcia swoimi głosami wszelkich inicjatyw pro-sportowych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020, których efekty mogą mieć pozytywny wpływ na aktywność fizyczną mieszkańców naszego miasta.

Share