Aktualności

Od dnia 1 sierpnia 2019 roku w Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin obowiązuje opłata wpisowa dla zawodników deklarujących chęć dołączenia do klubu. W ramach niniejszej należności każdy z nowych adeptów otrzyma klubowy komplet treningowy!

Jednorazowa opłata wpisowa ustalona została w wysokości 100 złotych, a jej wniesienie powinno mieć miejsce tuż po przesłaniu formularza zgłoszeniowego potwierdzającego deklarację dołączenia do Akademii. Płatność odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej na rachunek bankowy klubu tj. 83 1750 0012 0000 0000 3547 5777 z dopiskiem „Imię i nazwisko dziecka – rocznik – opłata wpisowa”. Po tej czynności pozostaje już tylko przekazanie właściwemu grupie trenerowi informacji co do rozmiaru stroju treningowego dla dziecka, który dostarczony zostanie na jeden z kolejnych treningów.

Szczegóły dotyczące opłat obowiązujących w klubie znajdują się na stronie internetowej w zakładce: Płatności.

Share