Aktualności

W imieniu Zarządu Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin pragniemy poinformować o zmianie dotyczącej wysokości opłaty za treningi. Zgodnie z nowym rozporządzeniem obowiązującym od dn. 1 stycznia 2019 roku opłata miesięczna z niniejszego tytułu wynosić będzie 100 złotych. 

Wyznaczona ścieżka rozwoju klubu, w tym między innymi zachowania wysokich standardów szkolenia piłkarskiego adeptów, niesie za sobą nieunikniony wzrost kosztów działalności. Dla zachowania stabilności finansowej organizacji Akademia stanęła w obliczu podjęcia tej trudnej, lecz koniecznej decyzji.

Jednocześnie nadmieniamy, iż w przypadku rodzeństwa trenującego w klubie opłata za drugie dziecko zostaje utrzymana na poziomie 50 złotych za miesiąc. Bez zmian pozostaje też wymagany termin regulowania należności (do 15-go dnia każdego miesiąca). Szczegółowe informacje dotyczące płatności znajdują się w zakładce Płatności.

W przypadku ewentualnych pytań do Państwa dyspozycji pozostaje Prezes Zarządu Arkadiusz Kozłowski (500-147-974 / biuro@akademiabronowice.pl) oraz Koordynator ds. Sportu Piotr Wójcik (722-296-185 / koordynator@akademiabronowice.pl).

Share