Aktualności

Z końcem września br. wygasa obecna polisa ubezpieczeniowa zawodników Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin. Tym samym Zarząd Klubu pragnie poinformować o przyjęciu nowej oferty firmy Compensa, która obowiązywać będzie od 1.10.2018 do 30.09.2019. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zgodnie z ustaleniami Klubu oraz ustawą o sporcie jest obowiązkowe!

Jednorazowa składka ubezpieczeniowa w zakresie NNW w związku z uprawianiem sportu dla wszystkich zawodników klubu na sezon 2018/2019 wynosi 42 złote. Polisa obejmuje zdarzenia, które mają miejsce w drodze i podczas treningów, a także meczów czy turniejów ligowych. Suma ubezpieczenia wynosi 14 000 zł. i dotyczy konsekwencji w zakresie trwałego uszczerbku na zdrowiu w skutek nieszczęśliwego wypadku lub poważnego urazu w skutek wypadku w warunkach amatorskiego uprawiania sportu. Ponadto w ramach polisy zawarte zostało rozszerzenie dotyczące odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym w wysokości 4800 zł.

Prosimy o uregulowanie płatności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 roku. Zaniechanie obowiązku wniesienia należności skutkować będzie zawieszeniem uczestnictwa zawodnika w zajęciach treningowych oraz rozgrywkach ligowych. Wpłat dokonywać należy na dedykowany numer rachunku bankowego tj. 18 2490 1044 0000 4202 0022 2741 z dopiskiem „Imię i nazwisko zawodnika – ubezpieczenie”.

UWAGA! PROSIMY PRZELEWU ZA UBEZPIECZENIE DOKONAĆ NA WSKAZANY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO I NIE ŁĄCZYĆ Z PRZELEWEM NA POCZET OPŁATY ZA TRENINGI!

Share